انواع اعتبار اسنادی از نظر تعهد

 

انواع اعتبار اسنادی از نظر تعهد

 

۱-  اعتبار اسنادی برگشت پذیر  (Revocable)

۲-  اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر  (Irrevocable)

۳-  اعتبار اسنادی تاییدشده  (Confirmed)

 

شرکت آکام آتا منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) – صادرات و واردات

Rate our post