شرکت امین کاسپین شمال

شرکت امین کاسپین شمال

شرکت امین کاسپین شمال شرکت امین کاسپین شمال یک شرکت کشتیرانی و بازرگانی واقع در لیست شرکت های کشتیرانی بندر انزلی می باشد. این شرکت ارائه دهنده ی خدمات مختلف در زمینه ی بازرگانی است و به عنوان شرحی کلی از خدمات آن می توان به موارد زیر اشار کرد: صادرات و واردات کالا، خدمات…

بازاریابی بین الملل شرکت آکام آتا منطقه آزار انزلی

بازاریابی بین الملل چیست؟

با رشد اقتصاد جهانی، نفوذ پرقدرت اینترنت، کسب و حفظ جایگاه رقابتی، در بازاریابی بین الملل و توانایی پاسخگویی به روند سریع تغییرات جهانی از اهمیت روزافزونی برخوردار است. زیرا که برای حضور موفق در بازارهای جهانی اطلاع از چالش ها و فرصت های جهانی امری لازم می باشد.

زبان انگلیسی تجاری

یادگیری زبان انگلیسی تجاری؛ دریچه ورود به بازار جهانی

میزان تاثیر و اهمیت بالای یادگیری زبان انگلیسی بر هیچکس پوشیده نیست. به همین جهت است که بسیاری از سازمان های بین المللی در فرم های استخدام خود، دانستن زبان انگلیسی را جزو شرایط اختصاصی استخدام می گنجانند. اکثر شرکت ها و کمپانی های آسیایی و اروپایی تمامی کارمندان بخش فروش و روابط بین الملل را ملزم به یادگیری زبان انگلیسی کرده اند. این مطلب نشان دهنده ارتباط مستقیم میان زبان انگلیسی سازمانی با پیشرفت مالی و تجاری و همچنین بزرگ شدن سازمان در بین رقبا می باشد.