یادگیری زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی

فرآیند یادگیری زبان انگلیسی

گفته می شود انگلیسی زبان اصلی تجارت بین الملل است. یادگیری زبان انگلیسی تجاری علاقه مندان بسیاری پیدا کرده است. انگلیسی زبان رسمی ۵۳ کشور است و حدود ۴۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به این  زبان صحبت می کنند.

آموزش زبان انگلیسی، یادگیری زبان انگلیسی

زبان انگلیسی، زبان مادری نزدیک به ۳۷۵ میلیون نفر در دنیا است. پس از زبان چینی ماندارین و اسپانیایی، انگلیسی سومین زبان دنیا از نظر تعداد سخنوران است. اما اگر تعداد کسانی که زبان مادری آن‌ها انگلیسی است و کسانی که تنها به این زبان سخن می‌گویند را با هم بشماریم، آنگاه می‌توان گفت که زبان انگلیسی پرکاربردترین زبان در سطح جهان است.