انواع تبلیغات به انگلیسی

انواع تبلیغات به انگلیسی

انواع تبلیغات به انگلیسی : تبلیغات نوعی ارتباط است که از رسانه‌های پولی برای رساندن پیامی به مخاطبان هدف با هدف ارتقاء یا فروش محصول، خدمات یا ایده استفاده می‌کند. انواع مختلفی از تبلیغات وجود دارد که هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند. بهترین نوع تبلیغات برای یک کسب و کار خاص…