انواع تبلیغات چاپی

انواع تبلیغات چاپی

تبلیغات چاپی، تبلیغاتی هستند که از رسانه‌های چاپی مانند روزنامه‌ها، مجلات، بروشورها، کارت‌های ویزیت، پاکت‌نامه‌ها، و غیره استفاده می‌کنند. تبلیغات چاپی اغلب به دلیل ماندگاری و قابلیت حمل آسان، تأثیر زیادی بر مخاطب دارند. در ادامه به بررسی انواع تبلیغات چاپی میپردازیم .   انواع تبلیغات چاپی تبلیغات روزنامه‌ای تبلیغات روزنامه‌ای از روزنامه‌ها برای تبلیغ…