نیچ مارکتینگ

نیچ مارکتینگ

نیچ مارکتینگ نیچ مارکتینگ (Niche Marketing) یا بازاریابی هدفمند، یک استراتژی بازاریابی است که بر تمرکز بر یک بازار هدف کوچک و خاص تمرکز دارد. این استراتژی بر ایجاد روابط عمیق با مشتریان و ارائه محصولات و خدماتی که به طور خاص برای نیازهای آنها طراحی شده است، تمرکز دارد. نیچ مارکتینگ می تواند یک…