بازاریابی وفاداری

بازاریابی وفاداری

بازاریابی وفاداری در دنیای کسب و کار امروز، رقابت شدیدی بر سر جذب و حفظ مشتریان وجود دارد. کسب و کارهای موفق می‌دانند که حفظ مشتریان موجود بسیار ارزان‌تر از جذب مشتریان جدید است. به همین دلیل، بازاریابی وفاداری به یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های بازاریابی تبدیل شده است. وفادار کردن مشتری یکی از مهم‌ترین اهداف…