بالاترین سمت در شرکت

حتما خدمات بخرید و مالک کسب و کار شوید ( کلیک کنید ) بالاترین سمت در شرکت برای بسیاری از افراد در مورد تفاوت مسئولیت ‌های مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ابهاماتی وجود دارد. در بسیاری از موارد بسیاری از افراد به اشتباه این دو سمت را یکسان می دانند و به‌ جای هم…