بالاترین سمت در شرکت مدیر عامل بشم یا رئیس هیات مدیره سهامدار بشم یا عضو هیات مدیره مدیر عامل بالاتره یا سهام دار عمده شرکت آکام آتا سهامی خاص

بالاترین سمت در شرکت

بالاترین سمت در شرکتفرم درخواست مشاوره کسب و کار شرکت آکام آتا (سهامی خاص) یک شرکت رسمی مشاوره کسب و کار و مشاوره مدیریت و مرکز مشاوره کارآفرینی با مجوز مشاوره تجاری است. شرکت های مشاور کسب و کار مجوز رسمی دارند که خدمات مشاوره بفروشند و در قبال ارائه خدمات مشاوره وجه دریافت کنند.…