با 50 میلیون چیکار کنم در سال 1402 ؟ مشاوره سرمایه گذاری مشاوره کسب و کار مشاوره کارآفرینی مشاوره مدیریت شرکت آکام آتا

با 50 میلیون چیکار کنم در سال 1402 ؟

با 50 میلیون چیکار کنم در سال 1402 ؟فرم درخواست مشاوره شرکت آکام آتا (سهامی خاص) یک شرکت رسمی مشاوره توسعه کسب و کار و مشاوره مدیریت و مرکز مشاوره کارآفرینی با مجوز مشاوره تجاری است. شرکت های مشاور کسب و کار مجوز رسمی دارند که خدمات مشاوره بفروشند و در قبال ارائه خدمات مشاوره…