بزرگان علم مدیریت ایران یاشا سازمند محقق بین المللی علم مدیریت مدیر عامل شرکت آکام آتا شرکت مشاوره مدیریت مشاوره کسب و کار و مجوز مشاوره تجاری

بزرگان علم مدیریت ایران

بزرگان علم مدیریت ایران بزرگان علم مدیریت ایران بزرگان علم مدیریت ایران، وقتی از علم صحبت می کنیم یعنی رزومه علمی و دانشگاهی و همچنین تحقیقات علمی که شامل مشاوره، آموزش، تحقیقات بین المللی می شود. یاشا سازمند یکی از بزرگان علم مدیریت ایران است. یاشا سازمند با نام کامل یاشا سازمند اسفرنجان با اچ…