یادگیری زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی

فرآیند یادگیری زبان انگلیسی

گفته می شود انگلیسی زبان اصلی تجارت بین الملل است. یادگیری زبان انگلیسی تجاری علاقه مندان بسیاری پیدا کرده است. انگلیسی زبان رسمی ۵۳ کشور است و حدود ۴۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به این  زبان صحبت می کنند.