شرکت خدمات مشاوره مدیریت

شرکت خدمات مشاوره مدیریت

خدمات مشاوره مدیریت به تمام فعالیت‌هایی گفته می‌شود که منجر به پیشنهادهایی کاربردی برای افزایش بهره ‌وری کسب‌ و کار می‌شود. این خدمات در نهایت باعث بالا رفتن سودآوری شرکت، بهبود فرایند‌ها و کاهش هزینه‌ها می‌شود. مشاوران مدیریت معمولا زیر نظر مستقیم مدیران ارشد کسب ‌و کار فعالیت می‌کنند. امروزه در کسب و کار واژه…