بازاریابی جهانی چیست؟

بازاریابی جهانی چیست؟

بازاریابی جهانی چیست؟ بسیاری از کسب‌ و کارهای بزرگ، در خارج از کشور مبدا و کشوری که محصولات‌ خود را در بازار آن عرضه می ‌کنند، دارای دفاتر مرکزی هستند. بازاریابی جهانی چیست؟ در اینجاست که بازاریابی جهانی وارد عرصه ی اقتصاد می شود. در حال حاضر، با گسترش استفاده از اینترنت و سهولت در…