تابستان کجا برویم؟ سفر به شمال ۹۹ بهترین سفر مسافرت جنگل ساحل گیسوم تصویر زیبا عکس

تابستان کجا برویم؟ سفر به شمال

تابستان کجا برویم؟ سفر یکی از نیازهای زندگی بشر است که موجب نشاط، شادابی، سلامتی جسم وروح و افزایش امید به زندگی در انسان می شود، فصل تابستان بخاطر هوای گرم، روزهای بلند، تعطیلی مدارس و دانشگاه زمان مناسبی برای مسافرت محسوب می شود. برای اینکه اوقات فرح بخشی داشته باشیم و نهایت لذت را در سفرمان تجربه کنیم، پیش از آنکه کوله بار سفر را ببندیم این سوال در ذهنمان کلید می خورد که تابستان کجا برویم؟