دیجیتال مارکتینگ در کسب و کار

دیجیتال مارکتینگ در کسب و کار

دیجیتال مارکتینگ در کسب و کار: در دنیای امروز، اینترنت و فناوری‌های دیجیتال نقشی اساسی در زندگی افراد و کسب و کارها ایفا می‌کنند. با افزایش استفاده از اینترنت و دستگاه‌های دیجیتال، بازاریابی نیز به سمت دیجیتال مارکتینگ گرایش پیدا کرده است. دیجیتال مارکتینگ به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که از طریق ابزارهای دیجیتال برای…