مراحل انجام حواله حواله ارزی واردات صادرات بانکی شرکت آکام آتا

مراحل انجام حواله ارزی

این مقاله توسط یک متخصص امور حواله ارزی که از سهامداران شرکت نیز هستند در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ نگارش شده است. توصیه می شود حتما قبل از هرگونه اقدامی با بانک خود و کارشناسان بانک مشورت و از آنها اطلاعات بروز را کسب نمایید. این مقاله فقط جنبه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت و به اشتراک گذاری دانش در حوزه تجارت و بازرگانی بین الملل را دارد. حواله ارزی، دستور پرداخت و یا انتقال وجهی است که برای بانک کارگزار ارسال و توسط آن وجه حواله به ذینفع پرداخت می گردد. رویه انجام حواله ارزی بابت واردات کالا از طریق بانک.