انواع تبلیغات

انواع تبلیغات

تبلیغات یکی از ابزارهای مهم بازاریابی است که به منظور افزایش آگاهی از برند، افزایش فروش، بهبود تصویر برند و دستیابی به اهداف دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. انواع مختلفی از تبلیغات وجود دارد که می توان از آنها برای دستیابی به اهداف مختلف استفاده کرد.در این مقاله، به معرفی انواع تبلیغات و بررسی…