کارآفرینی با سرمایه ۵۰ میلیون بهترین کار بهترین سرمایه گذاری بهترین کسب و کار طراحی سایت

کارآفرینی با سرمایه ۵۰ میلیون

کارآفرینی با سرمایه ۵۰ میلیون – بهترین کار در شرایط فعلی حال حاضر چیست؟ اگر کمتر از پنجاه میلیون تومان سرمایه داریم چیکار کنیم؟ آیا با ۱۰ میلیون یا ۵ تومان میشه کسب و کاری راه اندازی کرد. بهترین کسب و کار در خال حاضر و در شرایط بحران کرونا چیست؟ طراحی سایت، مشاوره کسب و کار، مشاوره دیجیتال مارکتینگ و نقشه راه برای کار آفرینان.