بازاریابی محلی و انواع مختلف آن

بازاریابی محلی چیست؟ بازاریابی محلی به هر نوع بازاریابی که خریداران محلی مانند یک شهر و یا محله را هدف خود قرار داده اند، گفته می شود. در اینگونه تجارت های محلی فروشندگان قصد دارند تا به کاربران در نزدیک ترین محل ها به خود، دسترسی پیدا کرده و از وجود ایشان بهره ببرند. گاهی…