هنر ایرانی صنایع دستی اصفهان زیباترین تصویر عکس مینا کاری خاتم کاری فیروزه کاری زیبا

هنر ایرانی ماندگارترین جلوه تاریخ بشری

هنر نزد ایرانیان است و بس. شما گمان می کنید این بیت از شاهنامه تا چه اندازه می تواند شناخت کلی و یا نسبی شما را نسبت به هنر ایرانی و نتایج آن در جامعه جهانی ارتقا بخشد؟ صنایع دستی گیلان، صنایع دستی اصفهان و سایر شهرهای ما بسیار زیبا و مورد علاقه بسیاری از مردمان دنیا است. هنر ایرانی زیبا و بی نظیر است.