بازاریابی دیجیتال و بازاریابی سنتی

تفاوت بازاریابی سنتی و دیجیتال مارکتینگ در چیست؟

تفاوت بازاریابی سنتی و دیجیتال مارکتینگ در چیست؟   کانال های سنتی بازاریابی شامل تبلیغات تلویزیونی، رادیویی، چاپی، تبلیغاتی، تبلیغات در فضای باز مانند بیلبوردها، رویدادها، نمایشگاه ها و حمایت مالی از رویدادها هستند. اشکال سنتی رسانه ها، معمولاً برای رسیدن به اهداف شما آنقدر قوی نیستند. و متأسفانه، با استفاده از رسانه های سنتی…