بدترین بحران اقتصادی و شدیدترین بحران مالی ۲۰۲۰ ۱۳۹۹ انگلیس سوپرمارکت ها

کرونا و بدترین رکود اقتصادی و بحران مالی جهانی در تاریخ

مشاور اسبق دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا هشدار می دهد که کرونا ممکن است به رکود بزرگ دیگری بعد از حدود یک قرن منجر شود.  تعطیلی بسیاری از کسب و کار ها، تعطیلی اقتصاد و شرکت های بزرگ آمریکا می تواند به باعث رکود بزرگ دیگری شود. با وجود شیوع و مرگ و میر به دلیل ویروس کرونا در امریکا و ترس مردم از شیوع بیشتر ویروس بسیاری از کسب و کار ها خواسته یا ناخواسته تعطیل و یا تعلیق شده اند.