حوزه های مشاوره مدیریت

معرفی حوزه های مشاوره مدیریت و بررسی جامع آن

امروزه نقش مشاوره مدیریت بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کارآفرینان و صاحبان کسب و کار قرار گرفته است. مشاوره مدیریت در کنار هر کسب و کاری می تواند به بهبود عملکرد آن سازمان کمک شایانی نماید. شایان ذکر است که مشاوره مدیریت تنها محدود به یک حوزه خاص نیست و دامنه گسترده  ای دارد.