بیزینس پلن برای مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

بیزینس پلن برای مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

بیزینس پلن برای مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری در مهاجرت به استرالیا یکی از روش هایی که می توان برای دریافت اقامت استرالیا از آن استفاده کرد سرمایه گذاری است. برای درخواست ویزای استرالیا شرایطی وجود دارد که از جمله ی این شرایط داشتن بیزینس پلن است. به عبارت دیگر برای اخذ ویزای…