یادگیری زبان فرانسه در تجارت بین الملل

یادگیری زبان فرانسه در تجارت بین الملل   چرایی یادگیری زبان فرانسه یا فرانسوی گفته می شود – زبان فرانسه بعد از انگلیسی، دومین زبان زنده و پرطرفدار دنیاست که مخاطبان زیادی دارد و روز به روز به تعداد کسانی که به این زبان صحبت می کنند و یا آن را یاد می گیرند، اضافه…