دیجیتال مارکتینگ چیست

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتال مارکتینگ چیست ؟ به زبان ساده، دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing) تبلیغ محصولات یا برندهای تجاری با استفاده از دستگاه های الکترونیکی یا اینترنت است. بازاریابی دیجیتال گنجینه ای از فرصت ها، برای پیشرفت نحوه دستیابی و تعامل با مشتری را در اختیار شما قرار می دهد.