ویکی بازاریابی چیست؟

ویکی بازاریابی چیست؟

ویکی بازاریابی چیست؟ ویکی بازاریابی از ترکیب دو عنصر “ویکی” و “بازاریابی” تشکیل شده است. این مفهوم به کارگیری اصول و تکنیک‌های مرتبط با ویکی‌پدیا به عنوان یک ابزار در استراتژی‌های بازاریابی مرتبط با برند و شرکت‌ها اشاره دارد. ویکی بازاریابی بر روی استفاده از ویکی‌پدیا به عنوان یک منبع قدرتمند برای افزایش دیده شدن…