سرمایه گذاری و تفاوت آن با معامله گری

سرمایه گذاری و معامله گری سرمایه گذاری فرآیندی است که طی آن چیزی با پول خریداری می ‌شود که انتظار می ‌رود که در آینده ی نزدیک یا دور درآمد و سودی ایجاد کند. به این ترتیب به فعالیتی که در برابر صرف هزینه ای مشخص، درآمد یا سود ایجاد کند سرمایه گذاری می ‌گویند.…