شرکت های مشاوره کسب و کار

شرکت های مشاوره کسب و کار چه خدماتی ارائه می دهند؟

شرکت های مشاوره کسب و کار   همه ی کسب و کارها گاه در معرض فشارهای داخلی و خارجی قرار دارند. نیاز به تغییر، بهتر شدن، جهانی شدن، و شناساندن خود به بازارهای هدف برای تولید منافع بیشتر، یک چرخه ی مستمر است. گاهی بعضی از شرکت ها با گذشت زمان، نسبت به عادت ها،…

سرمایه گذاری و تفاوت آن با معامله گری

سرمایه گذاری و معامله گری سرمایه گذاری فرآیندی است که طی آن چیزی با پول خریداری می ‌شود که انتظار می ‌رود که در آینده ی نزدیک یا دور درآمد و سودی ایجاد کند. به این ترتیب به فعالیتی که در برابر صرف هزینه ای مشخص، درآمد یا سود ایجاد کند سرمایه گذاری می ‌گویند.…