سلام گوگل خوبی چه خبر

سلام گوگل خوبی چه خبر ؟

سلام گوگل خوبی چه خبر ؟   از گوگل بارد یعنی هوش مصنوعی گوگل پرسیدیم چرا مردم همش سرچ می کنند مردم همش جستجو می کنند یا سرچ می کنند ” سلام گوگل خوبی چه خبر ؟ ” به چند دلیل: برای سلام کردن به من: این یک راه ساده و مختصر برای سلام کردن…