گوگل چند سالته؟

گوگل چند سالته؟

گوگل چند سالته؟ گوگل چند سالته؟ از خود گوگل پرسیدیم. گوگل در 4 سپتامبر 1998 تاسیس شد. بنابراین، در سال 2023، گوگل 25 ساله خواهد شد. البته، گوگل قبل از تاسیس رسمی خود، در سال 1996 توسط لری پیج و سرگی برین پایه گذاری شد. بنابراین، اگر از این تاریخ به عنوان نقطه شروع در…