شرکت آکام آتا مشاوره کسب و کارپر درآمد اموزش کار در منزل راه‌اندازی کسب و کار خانگی

مشاوره کسب و کار خانگی

با توجه به شرایط جوامع و آمارهای مربوط به نرخ بیکاری، و بحران جهانی کرونا، قرنطینه خانگی و حضور مردم اکثر کشور ها در خانه، امروزه کسب و کارهای خانگی نقش مهمی در کاهش محرومیت و فقر و همین طور کاهش نرخ بیکاری داشته است. آمارها نشان می‌دهد که مشاغل خانگی، درصد نیاز اشتغال جوامع را به شدت کاهش داده است. کسب و کار های خانگی (به زبان انگلیسی: Home business) یا مشاغل خانگی ( به زبان انگلیسی: work-at-home jobs ) در وافع کارآفرینی، خلاقیت و کسب درآمد از منزل است.