بزرگترین شبکه اجتماعی جهان

بزرگترین شبکه اجتماعی جهان چیست؟

بزرگترین شبکه اجتماعی جهان چیست؟ بزرگترین شبکه اجتماعی جهان، فیس بوک (Facebook) با بیش از 3 میلیارد کاربر بزرگترین شبکه اجتماعی جهان و به عبارتی بهترین و محبوب ترین شبکه اجتماعی دنیا بر اساس آمار منتشر شده در ژانویه 2024 و بنابه آمار استاتیستیکا، فیس بوک (Facebook) با بیش از 3 میلیارد کاربر ماهانه می…