استخدام مدیر فروش شهرستان ها در زمینه ی کفش

شرایط استخدام مدیر فروش شهرستان ها در زمینه کفش در شرکت آکام آتا استخدام مدیر فروش شهرستان ها یکی از الزامات در توسعه و فاصله گیری از تمرکز در پایتخت و انتقال به پیرامون هر شرکتی می باشد. مدیران فروش باید قادر به تعیین اهداف مناسب برای تیم خود باشند و ابزار دستیابی به این…