شرکت بازاریابی

شرکت بازاریابی

با وجود رد شدن از عصرهای مختلف بازاریابی و رسیدن به عصری که تولید خدمات و محصول در بالاترین حد ممکن خود قرار گرفته است، تعداد بسیار زیادی از شرکت‌ها در فرآیند بازاریابی خود با چالش‌ها و مشکلاتی رو به رو شده‌اند. مشکلاتی که در سال‌های اخیر و مخصوصا شیوع ویروس کرونا باعث ورشکستگی خیلی…