مشاوره بازاریابی و فروش کلید موفقیت کسب و کار شرکت آکام آتا

مشاوره بازاریابی و فروش کلید موفقیت

مشاوره بازاریابی و فروش کلید موفقیت هر کسب و کاری می تواند باشد. ۱۶ سال پیش یعنی در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳ شمسی)، برایان تریسی در کتاب خود به کلیدی بودن نقش بازاریابی و فروش در شرکت ها اشاره کرده است. این کتاب هم اکنون نیز بعد از سالها در وبسایت آمازون موجود است به نام ثروتمند شدن به روش خودتان Getting Rich Your Own Way –  by Brian Tracy.

مشاوره بازاریابی شرکت مشاور آکام آتا مارکتینگ

شرکت مشاور بازاریابی و فروش

شرکت مشاور بازاریابی و فروش می تواند به کسب و کار شما در تهیه، تدوین و اجرای کمپین های بازاریابی و فروش Sales and Marketing Campaign و طرح برنامه جامع بازاریابی و فروش Sales and Marketing Plan کمک نماید.

شرکت مشاوره بازاریابی و فروش

شرکت مشاوره بازاریابی و فروش

شرکت مشاوره بازاریابی و فروش مشاوره بازاریابی و فروش توسط افراد متخصصی صورت می گیرد که در زمینه ی ساز و کارهای موجود در یک صنعت خاص درک عمیقی داشته و از سوی دیگر با آنچه برای مشتری های هدف یک برند، ترغیب کننده است به خوبی آشنا هستند. اغلب مردم تصور می کنند که…