شرکت مشاوره مدیریت مکنزی

شرکت مشاوره مدیریت مکنزی

شرکت مشاوره مدیریت مکنزی مک‌کینزی‌ اند کمپانی» McKinsey & Company یکی از بزرگ‌ترین موسسه‌هایی است که در حوزه‌های مدیریتی خدمات مشاوره ارائه می‌دهد. شرکت مشاوره مدیریت مکنزی در مشاوره‌های خود عمدتاً بر سطوح ارشد مدیریتی متمرکز است و در سراسر جهان به کسب و کار‌ها، نهاد‌ها و حتی دولت‌های گوناگون مشاوره می‌دهد. مکنزی را یکی…