شنبه بازار فروشگاه اینترنتی کالای ایرانی شنبه بازار تهران انزلی شرکت آکام آتا

شنبه بازار (فروشگاه اینترنتی) – استارتاپ شرکت آکام آتا

شنبه بازار یک فروشگاه اینترنتی است که استارتاپ جدید شرکت آکام آتا (سهامی خاص) به شمار می آید. در شنبه بازار که یک مارکت پلیس و بستر چند فروشندگی است این امکان وجود دارد که تولیدات، محصولات و صنایع دستی خود را بفروشید.