چطور یک کسب و کار موفق داشته باشیم؟

مفهوم استارت آپ یا کسب و کار نوپا   استارت آپ یا کسب و کار نوپا با مفاهیم مختلفی تعریف شده است. بطور مثال در فرهنگ آکسفورد از کسب و کار بعنوان خرید و فروش و انجام عمل تجاری یاد گردیده است. بطور کلی مفهوم کار و کسب شامل فعالیتی در جهت تولید محصول و…