یاشا سازمند کارمند گوگل کارمندان ایرانی گوگل دکتر یاشا سازمند مدیر عامل شرکت دیجیتال مارکتینگ آکام آتا شرکت آکام آتا

دکتر یاشا سازمند کارمند گوگل از گوگل می گوید

یاشا سازمند از کارمندان ایرانی گوگل که ساکن ایران است آیا یاشا سازمندکه آیا طبق جستجو های اینترنتی و مدارک مستندی که در وبسایت های انگلیسی زبان درج شده است از کارمندان ایرانی گوگل بوده است؟ در ادامه به استخدام وی در گوگل در کشور مالزی می پردازیم. آیا یاشا سازمند از کارمندان ایرانی گوگل…