نمونه طرح کسب و کار تکمیل شده رایگان

نمونه طرح کسب و کار تکمیل شده رایگان

نمونه طرح کسب و کار تکمیل شده رایگان نمونه طرح کسب و کار تکمیل شده ؟  طرح کسب و کار یک رستوران  خلاصه  این طرح کسب و کار برای یک رستوران جدید در شهر تهران تهیه شده است. رستوران با تمرکز بر ارائه غذاهای سنتی ایرانی و با کیفیت بالا، قصد دارد بازاری از مشتریان…