طرح کسب و کار کارآفرینی

طرح کسب و کار کارآفرینی

طرح کسب و کار کارآفرینی یک طرح کسب و کار کارآفرینی یک سند رسمی است که اهداف و استراتژی یک کسب و کار را شرح می دهد. این شامل اطلاعاتی در مورد محصولات یا خدماتی است که شرکت ارائه می دهد، بازار هدف آن، رقبای آن و نحوه تأمین مالی شرکت. طرح کسب و کار…