شرکت امین کاسپین شمال

شرکت امین کاسپین شمال

شرکت امین کاسپین شمال شرکت امین کاسپین شمال یک شرکت کشتیرانی و بازرگانی واقع در لیست شرکت های کشتیرانی بندر انزلی می باشد. این شرکت ارائه دهنده ی خدمات مختلف در زمینه ی بازرگانی است و به عنوان شرحی کلی از خدمات آن می توان به موارد زیر اشار کرد: صادرات و واردات کالا، خدمات…