فروشگاه اینترنتی رشت

فروشگاه اینترنتی رشت

فروشگاه اینترنتی رشت   تا قبل از پاندمی کرونا خرید از فروشگاه‌های اینترنتی در جامعه به عنوان یک ریسک شناخته می‌شد و بسیاری از افراد هیچ باور و دید مثبتی نسبت به فروشگاه اینترنتی نداشتند. اما کرونا همه چیز را تغییر داد مردمی که به جرات از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی خرید می‌کردند به راحتی از…