اصطلاحات مفید بازرگانی و حمل و نقل بین المللی شرکت آکام آتا

زبان انگلیسی بازرگانی – حمل و نقل بین الملل

زبان انگلیسی بازرگانی و حمل و نقل بین الملل، اصطلاحات مفید بازرگانی و حمل و نقل بین المللی – لیست کلمات و جدول اصطلاحات تخصصی و کاربردی زبان انگلیسی تجارت و حمل و نقل بین الملل برای شرکت های بازرگانی و حمل و نقل بین الملل – شرکت آکام آتا (سهامی خاص)