بیزینس پلن برای مهاجرت به کانادا

بیزینس پلن برای مهاجرت به کانادا

بیزینس پلن برای مهاجرت به کانادا بیزینس پلن برای مهاجرت به کانادا برنامه ‌ای است که وضعیت و موقعیت کسب و کار شما را همراه با جزییات برای مهاجرت به کانادا نشان می‌ دهد. طرح کسب و کار اهداف کسب و کار را تعیین می نماید و به بیان دلایل تحقق هدف ها پرداخته، برنامه…