بزرگترین شرکت های استان گیلان

بزرگترین شرکت های استان گیلان

بزرگترین شرکت های استان گیلان استان گیلان یکی از استان‌های شمالی ایران است که به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و ظرفیت‌های طبیعی خاص، میزبان برخی از بزرگترین شرکت‌ها در کشور می‌باشد. این شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف فعالیت دارند و نقش مهمی در توسعه اقتصاد منطقه و کل کشور ایفا می‌کنند. در این مقاله،…