بازاریابی احساسی

بازاریابی احساسی

بازاریابی احساسی بازاریابی احساسی: راهکاری برای برقراری ارتباط عمیق با مخاطب بازاریابی احساسی (Emotional Marketing) نوعی از بازاریابی است که بر استفاده از احساسات برای ایجاد ارتباط با مخاطب و ترغیب او به خرید محصول یا خدمت متمرکز است. این نوع بازاریابی بر این اساس است که انسان‌ها بیشتر بر اساس احساسات خود تصمیم می‌گیرند…