انواع تبلیغات خلاقانه

انواع تبلیغات خلاقانه

تبلیغات خلاقانه، تبلیغاتی هستند که از عناصر خلاقانه مانند طنز، داستان‌گویی، یا نوآوری برای جلب توجه مخاطب و ایجاد تأثیر استفاده می‌کنند. این نوع تبلیغات اغلب به دلیل جذابیت و به یاد ماندنی بودنشان، تأثیر بیشتری از تبلیغات معمولی دارند.تبلیغات خلاقانه را می‌توان به انواع مختلفی تقسیم کرد. در ادامه به انواع تبلیغات خلاقانه میپردازیم…